Menü
Your Cart

Kişisel Verilerin Korunması

Yasal Bilgilendirme

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hatırlatma; "kassagarden.com" web sitesi içinde yer alan tüm içerikleri, bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Formu

Kişisel verilerin güvenliği konusunda önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca madde 10’dan kaynaklanan aydınlatma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere, müşterilerimiz ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin dikkatine sunmaktayız.

Kişisel verileriniz şirketimiz bünyesinde imkan bulan sistemsel ya da sistemsel olmayan yollar ile yine kurum işlevleri ile yazılı, sözlü ya da diğer yöntemler ile toplanabilecektir. Almış olduğunuz ürün ve hizmetlerin devamlılığına bağlı olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca hizmetlerimizi kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Buna ek olarak şirketimiz faaliyetleri bünyesinde uygulayacağımız bazı kampanya, promosyon ve pazarlama faaliyetleri doğrultusunda bilgilendirme yapılabilecektir. Ürünlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyet araştırılması, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması için verileriniz işlenebilecektir. Ancak, verilerinizin KVKK’na uygun olarak işlenmesi ve korunması için yeterli önlemleri alacağız ve gerekli uyarıları yapacağız.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Şirketimiz tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde ve/veya talebiniz üzerine Kassa Garden tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz olarak kişisel verileriniz aşağıda sayılı kişiler ile paylaşılabilecektir;

 • Şirketimizin faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
 • Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
 • Gerekli durumlarda resmi kurumlarla, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle

Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’NIN 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve ya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik ve ya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini ve ya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı noter yoluyla iletişim sayfasında yazan adresimize veya 'info@kassagarden.com' mail adresinden güvenli elektronik imzanız ile yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılabilir olarak iletilmesini rica ediyoruz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’ üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince talebinizin bizlere ulaştığı tarihten otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Forma ulaşmak için tıklayınız.